Sophie Hirn преди 2 години
родител
ревизия
c94643611e
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .beacon-hooks/20-feh

+ 1
- 1
.beacon-hooks/20-feh Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
#!/bin/bash

on init reload
on init reload theme
check [ -n "$DISPLAY" ]

if \

Loading…
Отказ
Запис